Пето издание на проекта Мтел еко грант.

Проектите, зад които Мтел застана през 2013 година, приключиха успешно своята реализация. Те бяха част от ежегодната грантова програма Мтел еко грант, с която телекомът цели да подпомогне малки, но значими зелени проекти в рамките на бюджет от 50 000 лева.

„Пернатите помощници” в полето се зае Спасителният център за диви животни в Стара Загора. Този биологичен вид гнезди в посевите на пшеницата, поради което малките ливадни блатари стават жертва по време на жътва. За да опази популацията на тези птици, екип на спасителния център проведе редица информационни срещи със селскостопански работници от Южна България. В резултат на това през лятото на 2013 година в Спасителния център не са постъпили ранени блатари.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s